The wonderful world of listening to the radio

QSL Radio Lenta 1557 kHz

Radio Lenta, Lithuania can be heard on 1557 kHz. With frequent IDs as “Nasha Lenta” (Our Band) it is broadcasting information in Russian. The Lithuanian RTV centre was so kind to send a confirmation within a day, but they are not the content owner.
A Dutch foundation “Next Level Initiatives” is operating here with permission from the Dutch “Commissariaat voor de Media”. According to radiovisie.eu : “There is no political motive or government involvement. The sole purpose of the station is to provide uncensored, verified information to Russia and Belarus.”

Radio Lenta QSL via Lithuanian RTV Centre

2 Comments

  1. paweł

    brak pracowników pracodawcy Rekordowa 10-letnia podróż pracowników po świecie spowodowana operacją specjalną, mobilizacją i masową migracją zmusza firmy do poszukiwania pracowników w Indiach, Pakistanie i Korei Północnej, biznes coraz częściej zwraca się z prośbą do agencji rekrutacyjnych sprowadzić do Rosji migrantów z tych krajów – pisze komisarz – popyt na migrantów zarobkowych z dalekiej zagranicy powstał na tle trudności z osłabieniem rubla i spadkiem napływu pracowników oraz, co dziwne, WNP, która boi się rekrutacji , mówi ekonomista, duża liczba ludzi, którzy coś stworzyli i organizacji w całym kraju, wyniki są przygnębiające dla prawie 90% przedsiębiorstw z zupełnie innych sfer gospodarki…

    odebrana informacja z Waszej stacji radiowej.

  2. Paweł

    JO91QS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Peter's DX Corner

Theme by Anders NorenUp ↑